คนทำงานหลายคน ย่อมต้องพบเจอกับผู้บังคับบัญชา หรือ หัวหน้าหลายรูปแบบ

ทั้งหัวหน้าที่ดี และที่ตรงกันข้าม

ไม่ว่าจะพบกับหัวหน้ารูปแบบใด ก็ต้องปรับตัวปรับใจ ทำตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย

มีหน่วยงานหนึ่ง ลูกน้องรัก และเคารพหัวหน้าอย่างมาก จนนำมาพูดชื่นชมให้หลายคนได้ยินอยู่บ่อยๆ

เพื่อนคนหนึ่งที่เป็นหัวหน้าได้ยิน และมาสอบถามหัวหน้าที่ได้รับคำชื่นชมจากลูกน้อง

เขาดูแลปกครองลูกน้องอย่างไร ลูกน้องถึงได้เคารพชื่นชมคนเป็นหัวหน้าถึงเพียงนั้น
หัวหน้าคนนั้น อธิบายสั้นๆ

ลูก แปลว่า บุตร เป็นคนที่พึงได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนที่เป็นพ่อแม่

น้อง แปลว่า คนที่อยู่ในความดูแลเอาใจใส่ของคนเป็นพี่

ไม่ว่าลูกน้องจะเป็นอย่างไร นายจะต้องเป็นที่พึ่งพิงในทางการงาน และในทางส่วนตัวของลูกน้อง

ดังนั้น นายคนไหน ที่ไม่ดูแลลูกน้อง คนนั้นก็ไม่ควรเป็นนาย