สังคม  คนในสังคม  สิ่งแวดล้อม  สอนเราได้ทุกๆมุม  ทุกๆสิ่ง  ทุกๆคน 
แล้วแต่ว่า..เราจะนำมาคิดหรือไม่  ถึงแม้ว่าเราจะปฏิเสธสังคม  อยากอยู่คนเดียว  แต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้สักที  เพราะเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 
แน่ใจหรือว่า  ท่านเป็นส่วนหนึ่งของสังคม  ครูอ้อยคนหนึ่งล่ะ  ทียอมรับการอยู่คนเดียวเงียบๆ  ทำงานของตนเองไป   และเริ่มรู้ว่าสังคม  ก็คือ  สังคม  แต่คนในสังคมต่างหากที่ทำให้สังคมเปลี่ยนไป 
หากจะเปลี่ยนไป  อยากจะเปลี่ยนไปแบบพัฒนา  และพัฒนาที่ยั่งยืน  สังคมอย่าตกไปอยู่ในอาณัติสัญญาณของคนไม่ดีเลย  สังคมอจจะถอยหลังลงคลอง 
หากคลองนั้นเป็นคลองทีดี  ที่ใสสะอาด  ก็น่าจะถอยหลังลงไป  เล่นให้หนำใจ......