งานบันดาลสุข

  Contact

  เห็นคุณค่าของงาน  

วันนี้ มีเรื่องเกี่ยวกับ

ความสุขจากทำงาน

ถึง ๒ เรื่องในวันเดียวกัน

เรื่องแรก 

ตื่นเช้าขึ้นมา ได้อ่านเรื่อง งานบันดาลสุข ในหนังสือ มรรคาแห่งชีวิต เขียนโดย หลวงพี่ไพศาล วิสาโล  ซึ่ง คุณอโนทัย เจียรสถาวงศ์ หรือ อาทิตย์ยามเช้า  ซึ่งเป็นผู้เขียนร่วมส่งมาให้ผมตอนปีใหม่

ท่านเขียนถึง

ชายช่างก่ออิฐ ๓ คน

คนที่หนึ่งทำงานอย่างเนือยๆ ท่าทางเหนื่อย ชอบหยุดพักดูนาฬิกา

คนที่สองกระฉับกระเฉงขึ้นมาหน่อย แต่ทำๆหยุดๆ 

คนที่สามทำงานด้วยความกระตือรือร้น หน้าตายิ้มแย้ม ทำไม่หยุด

เมื่อถูกถามว่า กำลังทำอะไร

คนที่หนึ่งตอบว่า กำลังก่ออิฐ

คนที่สองตอบว่า กำลังก่อกำแพง

คนที่สามตอบว่า กำลังสร้างวัด

ที่ต่างกัน คือ การให้ความหมายของงาน

ถ้าเห็นได้ว่างานนั้นมีคุณค่าต่อผู้อื่น หรือคุณค่าต่อตนเอง ก็จะทำงานอย่างมีความสุข 

เรื่องที่สอง

เป็นเรื่องกิจกรรมประจำเดือนของภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทย์ โดยอ. นพ. สมชาย วัฒนอาภรณ์ชัย

ขอยกไปบันทึกถัดไปนะครับ

http://gotoknow.org/blog/happywork/74692

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In Happy Work

Post ID: 74688, Created: , Updated, 2012-02-11 17:10:01+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Comments: 1, Read: Click

Tags #ความสุข#การทำงาน#ความคิด

Related Posts 
Recent Posts 

Comments (1)

  • เห็นด้วยครับอาจารย์ ทุกงานมีคุณค่าทั้งต่อตัวเราเอง และองค์กร อยู่ที่เรามีทัศนคติอย่างไรกับงานนั้น  การทำงานอย่างมีความสุข น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานอย่างมีคุณค่าครับ ในงานเดียวกัน คุณทำอย่างเดียวกัน แต่ความสุขอาจไม่เท่ากัน อยู่ที่ว่าคุณกำลังคิดอะไร คิดว่า ก่ออิฐ  ก่อกำแพง หรือสร้างวัด
  • ขอบคุณมากครับ สำหรับข้อคิดดีๆ