แสงสว่างกระจ้างฟ้า  จากแสงจันทร์  เพิ่มความสว่างให้กับบริเวณโรงเรียน  อันกระทัดรัด  ความสับสนวุ่นวายของบ้านเมือง   เลยทำให้ได้มานั่งเขียน  นั่งพิมพ์  นั่งหวน นึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาช่วงก่อนเลิกเรียน
         บริเวณเดียวกัน  แต่ความต่างที่เวลาทำให้สามารถที่จะเก็บมาเล่า  มาเขียนได้
         วันนี้  ตัวแทนนักเรียน  ชั้น ม. 3  ยื่นโนติส ประกอบด้วยรายชื่อนักเรียนที่อยากจะเรียนในชั่วโมงที่ 7 วิทย์  คณิต  อังกฤษ  สังคม  และภาษาอังกฤษ
          ครูไทย  หัวใจพันธุ์อึด รวมพล สนทนา ตามรายการคุณขอมา  จัดให้   คือคำตอบสุดท้าย
          เสียงติ่งต่อง ๆ ๆ  เรียกรวมตัว รวมใจ  ดังตามสาย  เหล่าผู้กล้า(กลับบ้านค่ำ)  มาชุมนุมกัน  สนทนาพาที  มีชื่ออยูในบัญชีหนัง........แล้ว  ต้องตั้งใจเรียน  เรียนฟรี  และสอนฟรี (อีกด้วย)  ไม่เรียน  เก็บเงิน
          พวกจำดี  จำเก่ง อยากเรียนเพิ่ม  เราก็จัดให้   พวกทำดี  ทำเก่ง  เราก็จัดให้  (26 - 28  กุมภาพันธ์    จัดให้  ที่สระบุรี)