วันสถาปนามหาวิทยาลัย

การเปลี่ยนแปลง การพัฒนามหาวิทยาลัย ม.วิจัย
วันที่ 25 ม.ค. ทุกปีจะเป็นวันครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ก่อตั้งเมื่อ 25 ม.ค. 2507  ปีนี้ ถือว่าครบรอบ 43 ปี และจะย่างเข้าปีที่ 44 มหาวิทยาลัยขอนแก่นก่อตั้งด้วยเหตุเพื่อการพัฒนาภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสมัยนั้น  ได้ทำหน้าที่ 2 มิติ คือ เป็นมหาวิทยาลัยของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมหาวิทยาลัยของชาติ  เพื่อเสริมสร้างสังคมอุดมปัญญา  จากนักศึกษา 107 คน  มาเป็น 28,000 คน  ในปัจจุบัน  มีหลักสูตรมากกว่า 300 หลักสูตร  60% เป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  ด้วยคณาจารย์ประมาณ 2,000 คน  ประมาณ 800 คน สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก  นโยบายของท่านอธิการบดีศ.เกียรติคุณดร.สุมนต์  สกลไชย  สมัยที่สอง  จะขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยในระดับแนวหน้าของอาเซียน  เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย  ด้วยระบบการบริหารจัดการที่ดี  เส้นทางที่ท้าทายนี้จะสำเร็จได้ต้องอาศัยปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม  ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงด้านการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม และเทคโนโลยี  เส้นทางนี้จึงท้าทายอย่างยิ่ง  สำหรับชาวมข.ทั้งมวล  ที่จะสร้าง มข. ให้เป็นขุมปัญญาอีสาน  อย่างแท้จริง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คำสำคัญ (Tags)#การพัฒนามหาวิทยาลัย#การเปลี่ยนแปลง#ม.วิจัย

หมายเลขบันทึก: 74655, เขียน: 26 Jan 2007 @ 17:24 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:09 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)