ไม่มีใครอยากที่จะยากจน ลำบาก มีรายได้ไม่พอกับรายจ่าย
ไม่มีใครอยากจน แต่หลายคน ก็ยังจนอยู่

ความยากลำบาก มักจะเป็นบทพิสูจน์หลายสิ่งหลายอย่าง รวมถึงความจริงใจของคนรอบข้างด้วย


นี่คือเพลงที่ให้มุมมองแง่บวกแก่ชีวิตครับ เป็นเพลงที่ให้กำลังใจคนท้อ และอยู่ในใจหลายคนทีเดียว


เพลง - ความจนวัดใจ
ศิลปิน - ศิริพร อำไพพงษ์

สลา คุณวุฒิ - ประพันธ์

ขอบคุณความจน ที่ช่วยคัดคนจริงใจ
อ้ายคนเดียวบ่ทิ้งไป ยามที่ใจน้องพ่ายชะตา
เมื่อตอนได้ดีน้องเคยมี หลายคนเกี้ยวพา
แต่พอความจนเข้ามา โทรหาก็บ่รับสาย
..หมอกดำคลุมใจ พึ่งใครบ่ได้จริงจริง
ญาติบ่ยอมให้พักพิง เพื่อนทิ้งน้องสิ้นทางไป
อยู่ในห้องเช่า รอวันเขาตัดน้ำตัดไฟ
โชคดีที่ยังมีอ้าย มาช่วยไว้ทันเวลา

ถึงยามขาดแคลน ชีวิตแขวนบนเส้นด้าย
ฟางเส้นสุดท้าย คืออ้ายที่ยื่นมือมา
ทุกนาทีเจ็บอ้ายร่วมจม บ่เคยร้างลา
อยู่ใกล้ให้คำปรึกษา นำพายามน้องสับสน

..ขอบคุณความจน ที่ช่วยคัดคนจริงใจ
หนึ่งเดียวก็คืออ้าย บ่มีใครทำใจวกวน
ข้อสอบวัดใจคู่ชีวิต ก็คือความจน
วันนี้น้องประกาศผล คนสอบได้คืออ้าย คนเดียว