นวัตกรรม “ปี๊บฆ่าตัดตอน” กำจัดระยะยุงเต็มวัย

ศูนย์สุขภาพชุมชนจอหอ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

วัตถุประสงค์
- เพื่อกำจัดยุงระยะเต็มวัย โดยใช้ปี๊บเปล่าภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นกับดัก (ปี๊บเปล่า คือ ปี๊บที่บรรจุขนมซึ่งเป็นปี๊บที่มีกระจกเป็นส่วนประกอบ 1 ด้าน ใช้ผ้าสีทึบวางไว้ที่ก้นปี๊บทุกใบเพื่อให้เกิดความมืดทึบ ล่อให้ยุงมาเกาะพักมากขึ้น)

วิธีการศึกษา
- เป็นการศึกษาประสิทธิผลของปี๊บดักยุง โดยมีตัวชี้วัด คือ ปี๊บเปล่าสามารถดักยุงได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ครัวเรือนที่ดักยุงระยะตัวเต็มวัยด้วยปี๊บเปล่าไม่ใช่สารเคมีควบคุมยุงระยะ ตัวเต็มวัย ครัวเรือนที่ดักยุงตัวเต็มวัยด้วยปี๊บเปล่ามีค่าดัชนีความชุกของลูกน้ำยุง ลาย = 0 ( CI = 10) โดยการประชุมทีมองค์กรชุมชนและแกนนำครอบครัวในพื้นที่เป้าหมาย ศึกษาข้อมูลและให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออก วงจรชีวิตยุงลาย ธรรมชาติของยุงระยะตัวเต็มวัยแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง กำหนดจุดวางกับดักยุงด้วยปี๊บเปล่า ในพื้นที่เป้าหมาย สำรวจค่า Container Index (CI) Breteau Index (BI) ของกลุ่มเป้าหมายพร้อมทั้งกำจัดลูกน้ำยุงลายถ้าพบ

ผลการศึกษาและสรุป
- กับดักยุงระยะตัวเต็มวัยสามารถดักยุงระยะตัวเต็มวัยได้เฉลี่ย 20 ตัว/ปี๊บ/วัน (สามารถลดการเกิดยุงได้ถึง 67,950,000 ตัว ภายใน 45 วัน) ค่า CI, BI ของบ้านกลุ่มเป้าหมาย = 0 ไม่มีการใช้สารเคมีกำจัดยุงระยะตัวเต็มวัยในบ้านกลุ่มเป้าหมาย ชุมชนมีความสนใจและมีส่วนร่วมในการกำจัดยุงระยะตัวเต็มวัยโดยใช้ปี๊บเปล่า สามารถขยายผลไปบ้านอื่นๆ ที่ต้องการมีส่วนร่วมในการควบคุมโรคไข้เลือดออก นำเสนอเข้าสู่แผนชุมชนท้องถิ่นเพื่อกำหนดให้เป็นกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและ ยั่งยืน


จาก บทคัดย่อผลงานวิชาการนำเสนอ
ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๔๙
วันที่ ๔-๖ กันยายน ๒๕๔๙ ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#สาธารณสุข#research#ประชุมวิชาการ#abstract#ผลงานวิชาการ

หมายเลขบันทึก: 74494, เขียน: 26 Jan 2007 @ 11:58 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 03:58 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)