หน้าที่ ช.พ.ค


หน้าที่ของสมาชิก ช.พ.ค.

หลายท่านที่เป็นสมาชิก ช.พ.ค.สงสัยว่าสมาชิก ช.พ.ค. มีหน้าที่อะไรกันบ้าง วันนี้จะขอพูดถึงหน้าที่ของสมาชิก ช.พ.ค ค่ะโดยสมาชิกจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
1 จะต้องชำระเงินค่าสงเคราะห์รายศพ ให้แก่เพื่อนสมาชิกที่ถึงแก่กรรม ทุกๆ เดือน ในอัตรา ช.พ.ค. อัตราค่าสงเคราะห์รายศพ ๆ ละ 1 บาท หน่วยรับเงิน ช.พ.ค. จะออกหลักฐานการรับเงินให้ดังนี้

  • สมาชิก ช.พ.ค. ที่ได้รับเงินเดือนจะต้องยินยอม ให้หักเงิน ณ ที่จ่าย โดยหน่วยรับเงินจะออกใบเสร็จรับเงินรวม ให้แก่หน่วยงานที่เป็นผู้หักเงินเดือน ณ ที่จ่าย โดยมีงบหน้าแสดงบัญชีรายชื่อของสมาชิกเป็นเอกสารประกอบการรับเงิน หน่วยงานรับเงิน ช.พ.ค. ที่ได้รับเงินจากหน่วยหักเงินเดือน ณ ที่จ่ายจะเป็นผู้ออกหนังสือรับรองการชำระเงินสงเคราะห์ รายศพให้แก่สมาชิกเป็นรายบุคคลทุก 6 เดือน (สิ้นเดือนมิถุนายนและธันวาคมของทุกปี) หรือในกรณีที่สมาชิกแจ้งความ ประสงค์ขอให้รับรองการชำระเงินเป็นกรณีๆ ไป ก็ได้
  • สมาชิกที่ไม่มีเงินเดือนให้หัก ณ ที่จ่าย จะต้องมาชำระด้วยตนเองทุกเดือน หรือฝากชำระเป็นรายปี ณ หน่วยงาน ช.พ.ค. ที่สมาชิกสังกัด โดยหน่วยรับเงิน ช.พ.ค. จะออกใบเสร็จรับเงินให้แก่สมาชิก

2 สมาชิกย้ายที่อยู่หรือสถานที่ชำระเงิน สมาชิกต้องแจ้งการย้ายที่อยู่หรือสถานที่ชำระเงินให้คุรุสภาหน่วยงานที่ตนสังกัดเดิมทราบภายใน 7 วัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของสมาชิก การแจ้งย้ายเข้าที่คุรุสภาสังกัดใหม่ โดยไม่ได้แจ้งย้ายจาก สังกัดเดิม อาจทำให้เกิดการสับสน เป็นเหตุให้รายชื่อของท่านตกหล่น หรือมีปัญหาภายหลังได้
3
กรณีสมาชิกเปลี่ยนแปลง ชื่อ - สกุล หรือเปลี่ยนประวัติส่วนตัว ให้แจ้งการเปลี่ยนแปลง ณ หน่วยงานที่สมาชิก สังกัดอยู่โดยด่วน เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านค่ะ

คำสำคัญ (Tags): #ช.พ.ค
หมายเลขบันทึก: 74488เขียนเมื่อ 26 มกราคม 2007 11:41 น. ()แก้ไขเมื่อ 25 พฤษภาคม 2012 10:35 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)

ชพค ไม่ได้หักเงินของเพื่อนสมาชิกเป็นเวลา 4 เดือน ซึ่งเพื่อนสมาชิกได้ติดต่อกลับไปที่ ชพคประมาณช่วงเดือนที่ 2 และทาง ชพคได้ชี้แจงว่าเพื่อนสมาชิกได้ทำเรื่องย้ายหรือโอนไปที่อื่นหรือเปล่าชื่อจึงตกหล่นไปเพื่อนสมาชิกก็ชี้แจงกลับไปว่าไม่เคยทำเรื่องย้ายไปไหนเลยทั้งสิ้นต่อมาเดือนที่3 ชพค ก้ยังไม่หักเงินอีกจึงได้โทรไปสอบถามทางชพคบอกว่าทำเรื่องไว้แล้วอาจจะหักเงินเดือนถัดไป เพื่อนสมาชิกจึงขอเรียนถามว่าเงิน ชพค ที่ไม่ได้จ่ายไปในช่วงเวลา 4 เดือนนี้เพื่อนสมาชิกจะต้องจ่ายเงินย้อนหลังให้กลับ ชพค หรือไม่ และควรจะปฎิบัติเช่นไร

หมายเหตุ. ณ ปัจจุบันนี้ทาง ชพค ได้หักเงินเป็นปัจจุบันแล้วยกเว้นเมื่อ 4 เดือนที่แล้ว

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี