ผลการติดเชื้อในผู้บริจาค Single Donor Platelet ภายหลังการใช้โปรแกรมการจัดหา และรักษาผู้บริจาคโลหิตที่ปลอดภัยของโรงพยาบาลขอนแก่น

จันทนีพร เตชะกุลวณิชย์, สมปอง จินาทองไชย, กาญจนา โกมนาการ
กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลขอนแก่น

วัตถุประสงค์
- เพื่อประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมจัดหาเกล็ดโลหิตรวมเข้าข้นที่ร่วมกันสร้างขึ้น

วิธีการศึกษา
- ประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมจัดหาเกล็ดเลือดรวมเข้มข้นที่ร่วมกันสร้างขึ้นใน กลุ่มผู้บริจาคเกล็ดเลือดรวมเข้มข้นจำนวน 529 ครั้ง ที่มาบริจาค ในช่วงปีงบประมาณ 2547-2548

ผลการศึกษา
- ภายหลังการใช้โปรแกรมจัดหาเกล็ดโลหิตรวมเข้มข้นมีอัตราการติดเชื้อลดลง HBsAg (0.9%) และ HIV Ag (0.01%) นอกจากนี้ไม่พบการติดเชื้ออื่นอีกเลย ส่วนความสูญเสียด้านเศรษฐกิจคิดเป็น 24,100 บาท แต่ประเด็นสำคัญคือ การรักษาผู้บริจาคโลหิตประจำที่มาบริจาคต่อเนื่องได้ถึงร้อยละ 99

สรุป
- โปรแกรมจัดหาเกล็ดโลหิตรวมเข้มข้นมีประสิทธิภาพดีเพียงพอที่จะคัดกรองให้ ได้ผู้รับบริจาคที่ปลอดภัยจากการติดเชื้อ สามารถนำในใช้ได้ในการคัดเลือกผู้บริจาคเกล็ดเลือดรวมและยังคงรักษาผู้ บริจาคเกล็ดเลือดที่มีสุขภาพสมบูรณ์ให้มาบริจาคได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเกิดผลดีต่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วยและถือว่าเป็นการบริหารจัดการที่ดี อีกด้วยจาก บทคัดย่อผลงานวิชาการนำเสนอ
ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๔๙
วันที่ ๔-๖ กันยายน ๒๕๔๙ ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#สาธารณสุข#research#ประชุมวิชาการ#abstract#ผลงานวิชาการ

หมายเลขบันทึก: 74491, เขียน: 26 Jan 2007 @ 11:56 (), แก้ไข: 03 Jun 2012 @ 21:52 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)