ประเพณี หรือ วัฒนธรรม

 วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๐ เป็นวันครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ ปีที่ ๔๔ มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมหลากหลาย ทั้งทำบุญ มอบรางวัลคนดี งานเลี้ยงศิษย์เก่าชาวมอดินแดง JJ ไม่ได้อยู่ร่วมกิจกรรม เนื่องจากเดินทางไปประชุมสามประสานร่วมกับสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ)

 เช้าวันนี้วันที่ ๒๖ มกราคม ภาควิชารังสีวิทยาบ้านของJJ มีกิจกรรมวันปีใหม่๒๕๕๐ โดยจัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ ๙ รูป พวกเราชาวรังสีมาพร้อมหน้าพร้อมตาครับ

 ท่านหัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา รศ.พญ.นิตยา ฉมาดล เป็นแม่งานรวมใจ จัดกิจกรรมที่เป็นการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ต่อเนื่องมาจนเป็นประเพณีของน้องๆพี่ๆ ช่วงเที่ยงวันนี้จะมีการรับประทานอาหารและมอบของรางวัลให้ทีมงานนับว่าเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจเสริมแรงครับ

JJ2007