รายงานผลฟิล์มเอกซเรย์มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงจากการตรวจ Barium Enema กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2544-2548

ปราโมทย์ กรีไกรนุช, ,ธงชัย ชนะรัตน์
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

วัตถุประสงค์
- เพื่อศึกษาอุบัติการณ์การคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงในการส่งผู้ ป่วยตรวจ BE และรังสีแพทย์รายงานผลฟิล์มเอกซเรย์ ในระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2544 -2548) โรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี

วิธีการศึกษา
- รวบรวมใบรายงานผลฟิล์มเอกซเรย์ BE. ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2544 ถึง มกราคม 2548 เลือกรายงานผลฟิล์มที่มีคำว่า carcinoma หรือ CA มานับแยกเพศชาย หญิง นับแยกอายุ 3 กลุ่ม คือ อายุต่ำกว่า 50 ปี , อายุ 50-69 ปี และอายุ 70 ปีขึ้นไป และนับแยกกลุ่มอวัยวะ 9 กลุ่ม คือ CA caecum, CA ascending colon, CA hepatic flexure, CA transverse colon, CA splenic flexure, CA descending colon, CA sigmoid colon, CA rectosigmoid colon และ CA rectum นำมาบันทึกเรียบเรียงแบบตารางตามกลุ่มที่กล่าวมาแล้ว นำเสนอเป็นแผนภูมิ กราฟแท่ง

ผลการศึกษา
- ในระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2544 ถึงมกราคม 2548 มีผู้ป่วยรับบริการตรวจ BE. จำนวน 2786 ราย และรายงานผลฟิล์มเอกซเรย์ Colorectal Carcinoma 216 ราย (ร้อยละ 7.75) ผู้ป่วยชาย 117 ราย (ร้อยละ 54.2) กลุ่มอายุต่ำกว่า 50 ปี 39 ราย (ร้อยละ 18.1) กลุ่มอายุ 50-69 ปี 92 ราย (ร้อยละ 42) และกลุ่มอายุ 70 ปีขึ้นไป 85 ราย (ร้อยละ 39.4) กลุ่มอวัยวะพบมากที่สุด คือ CA rectum 81 ราย (ร้อยละ 38) รองลงมา คือ CA sigmoid colon 61 ราย (ร้อยละ 28) และ CA caecum จำนวน 17 ราย (ร้อยละ 8)

สรุป
- ควรให้ความรู้แก่ประชาชนผู้มีอายุมากกว่า 50 ปี ควรตรวจ BE. เพื่อคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงในระยะเริ่มแรก เพื่อลดสาเหตุการตายจากมะเร็ง และให้ความรู้เกี่ยวกับการรับประทานอาหารให้ระบบขับถ่ายง่ายไม่ท้องผูก และมีใยกากอาหารสามารถขับสารพิษจากลำไส้ได้อย่างดี เพื่อประชาชนได้มีสุขภาพดีถ้วนหน้า สมเจตนา การบริหารจัดการระบบคุณภาพ HA และ HPH ที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีมุ่งมั่นไว้


จาก บทคัดย่อผลงานวิชาการนำเสนอ
ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๔๙
วันที่ ๔-๖ กันยายน ๒๕๔๙ ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#สาธารณสุข#research#ประชุมวิชาการ#abstract#ผลงานวิชาการ

หมายเลขบันทึก: 74492, เขียน: 26 Jan 2007 @ 11:56 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 22:45 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

pong
IP: xxx.147.107.20
เขียนเมื่อ 

good idea