บันทึกไว้สอนตน

1 .  คนเราสามารถเป็นทุกสิ่งทุกอย่างได้ทุกเวลา  โดยที่เราไม่ได้เป็นอะไรสักอย่างอยู่ตลอดเวลา

 

2 .  คนที่กล้ากระทำความผิด  เมื่อผิดแล้วก็รู้และนำมาแก้ไขคือคนที่มีสุขภาพจิตดี  แต่คนทำผิดแล้วเอาแต่แก้ตัวคือคนสุขภาพจิตเสื่อมโดยแท้

 

3 .  ธรรมชาติของคนเรานั้นมักจะต้องการสิ่งรบเร้าที่แปลกใหม่อยู่ตลอดเวลา

4 .  อะไรก็ตามที่เกิดจากการกระทำซ้ำ ๆซาก ๆนาน ๆ อยู่ตลอดเวลาเราจะเกิดความเบื่อหน่าย

5 .  ท่านพุทธทาสภิกขุสอนไว้ว่าใครอยู่ระดับไหน คือ  ตอนแรก ๆเด็ก ๆมันก็อยากดี  ล่วงมาไม่กี่ปีก็กลายเป็นอยากดัง  ใครตักเตือนก็ไม่ฟัง  มันอยากเด่น  ใครแคร์ใครจะเขม่น  มันอยากโด่ง  เริ่มรู้จักคดโกง   มันอยากดื้อ  ต่อมาไม่กี่มื้อ  มันอยากโดด  พระเจ้าไม่โปรดมันอยากดับ

 

6 .  งานของชีวิตไม่ใช่เรายุ่งอยู่ที่มัวแต่สร้างสะพานเพียงอย่างเดียวเท่านั้นไปจนตาย  แต่เราต้องรู้จักเดินข้ามสะพานนั้นไปสู่ฟากฝั่งโน้นที่ดีกว่าเดิมด้วย

 

7 .  เป็นธรรมดาผู้มีความเครียดมักต้องการเพื่อนช่วยปลอบใจให้ผ่อนคลายอารมณ์

8 .  เรื่องของอุบัติเหตุมักจะเกิดกับเราในช่วงที่มีความประมาทหรือพลั้งเผลอหรือสภาพไม่ปลอดภัยเอาเสียเลย

9 .  คนเรานี้ได้ร่างกายมาจากการยืมเขามาเมื่อรู้แล้วเราจึงต้องทำความดีให้มาก  น้ำเหงื่อคือน้ำมนต์  ถ้าตนมีเหงื่อออกน้อยนั้นน้ำตาจะออกมาก

 

ด้วยความปรารถนาดี

จาก... umi