QA วันละดัชนี : 16. การมีส่วนร่วมในการบริหาร

บอย สหเวช

  สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหาร  ซึ่งในรอบปีงบประมาณนี้ บุคลากรในสำนักงานได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาเรื่องสำคัญหลายเรื่อง ของสำนักงานครับ
   

   - การวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์ของคณะ
   - คณบดีพบสำนักงาน
   - การส่งใบลาครึ่งวัน 
   - รางวัลไม่หยุดงาน
   - การปรับเกณฑ์ในองค์ประกอบที่ 10
   - การทบทวนพันธกิจ
   - การทบทวนเป้าประสงค์
   - การทบทวนนโยบายคุณภาพ
   - การทบทวนแผนดำเนินงาน

     สำหรับการวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์ของคณะ ที่บุคลากรสายสนับสนุนได้ให้ข้อเสนอแนะในหลายเรื่อง ได้รับการพิจารณาจากทางคณะ เช่น

    - กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ของสำนักงาน ทางคณะฯ ได้ให้การสนับสนุนโดยเอื้อเวลาให้กับบุคลากรสายสนับสนุน ได้ทำกิจกรรมแบ่งปันความรู้เดือนละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เวลา 12.00 - 14.00 น.
    - รางวัลสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนที่ทำวิจัย

                                                                                           บอย สหเวช
                                                                                           25 ม.ค. 50
     

   

 

 

 

   

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยนเรศวร#การประกันคุณภาพ#คณะสหเวชศาสตร์#ดัชนีที่7.5-50#sar-on-blog#qaวันละดัชนี

หมายเลขบันทึก: 74379, เขียน: 25 Jan 2007 @ 17:44 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:09 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 6, อ่าน: คลิก


ความเห็น (6)

เขียนเมื่อ 
การได้ร่วมพิจารณาเรื่องสำคัญ   ถือว่าเป็นอีกแนวคิดหนึ่งในการบริหารแบบมีส่วนร่วม    ครับ
เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณ คุณเม็กดำ 1 ครับ ที่ร่วมแสดงความคิดเห็น
เขียนเมื่อ 
การมีส่วนร่วมจะทำให้บุคลากรทุกคนรู้สึกความเป็นเจ้าของครับ
เขียนเมื่อ 
  • การมีส่วนร่วมของคนในองค์กร คือ การสร้างความเข้มแข็งที่แท้จริงในระบบงานขององค์กรนั้น ๆ 
  • ผมก็กำลังใช้วิธีให้เจ้าหน้าที่ในสายงานที่ตนดูแล  มีส่วนกำหนดยุทธศาสตร์  ผมอยากให้เขารู้สึกเหมือนที่น้องแจ็คกัมปนาท อาชา กล่าวไว้ว่าการมีส่วนร่วมจะทำให้บุคลากรทุกคนรู้สึกความเป็นเจ้าของครับ
  • แต่ปัญหาหนึ่งคือ...องค์กรมีคนทำงานเยอะ แต่มี "คนต้นคิด" น้อยมาก...
baby
IP: xxx.137.48.4
เขียนเมื่อ 
      คนต้นคิดนั่นแหล่ะค่ะ คือ...................ผู้นำ

เป็นกิจกรรมที่ดี