การพัฒนาในยุคปัจจุบัน จะมีปัญหาเรื่อง ทุน ไม่ค่อยพอใช้ แต่เวลาพูดคุยกัน เรามักพูดจนติดปากว่า เงินไม่มี ทั้งๆที่เรากำลังพูดถึง ทุนไม่มี หรือ ทุนไม่พอ มากกว่า

 เพราะถ้าเราเริ่มจากโจทย์ที่ถูกต้อง เราก็จะมีโอกาสตอบได้ถูกต้อง

เมื่อเราพูดเรื่องทุน แต่กลับพูดเรื่องเงิน จึงทำให้ตัวเอง และทุกคนสับสนตามไปด้วย

  

ลองมานั่งคิดดูซิครับว่า ที่เราบอกว่า เงินไม่พอนั้น เราเอาเงินมาทำอะไร เราไม่ได้ใช้เงินเลย แต่เรากลับเอาเงินมาแลกอย่างอื่นให้เป็นทุนทั้งนั้น

 

ถ้าเราไม่คิดเรื่องเงินล่ะ มองแต่ทุนจริง ว่าเราขาด ทุนอะไรบ้างในการทำงาน

 

อาจจะได้คำตอบว่า ขาดที่ดิน ขาดแรงงาน ขาดวัสดุ ขาดเทคโนโลยี หรือขาดความรู้กันแน่

 

ทำไมเราไม่ถามหา ทุน โดยตรง ทำไมต้องไปค้นหา เงิน แบบอ้อมๆ แล้วก็มาแลกทุนอีกทีหนึ่ง

ทำให้เกิดความซับช้อนทางความคิด สับสน และหลงทางมาตลอด

 

และเงินนี่เองที่ทำให้ชีวิตคนผิดพลาดในหลายๆเรื่อง มีการใช้อย่างผิดวัตถุประสงค์เดิม กลายเป็นหนี้สินได้ง่ายมาก

 

แต่ถ้าเราคิดเรื่องทุนเป็นการตั้งต้น ผมคิดว่าเราไม่น่าจะมีปัญหาที่เราเป็นกันอยู่ในปัจจุบัน

 

คงไม่มีใครติดหนี้ยืมที่ดิน ๓๐ ไร่ ติดหนี้ยืมน้ำมา ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร ติดหนี้ยืมเมล็ดพืชมา ๑๐ กก.  ติดหนี้ข้าวเปลือกเพื่อการบริโภค ๓๐๐ กก. ที่เป็นปัจจัยทุนตั้งต้น

หรืออย่างมากก็ติดหนี้แรงงาน ๑๐ วัน อะไรประมาณนั้น

คงไม่มีใครต้องล้มละลายกับการกู้หนี้แบบนี้ และไม่น่าจะใช้เวลานานในการล้างหนี้แบบนี้

 

ผมจึงคิดว่าสาเหตุที่เราสับสนเพราะเราใช้ระบบคิดที่ไม่ถูกต้อง ไปใช้มูลค่าปลอมๆ ของระบบเงินมาเป็นระบบทุน นำมาหลอกตัวเอง จนทำให้เกิดปัญหาในที่สุด

 

และบางทีเราก็ยังนำทุนที่เป็นตัวเงินไปใช้ด้านอื่นแทนการเป็น ทุน ของระบบ

 

เราลองกลับมาคิดได้ไหมครับ ว่า

สิ่งที่ถูกต้องในการดำรงชีวิต การพัฒนาและใช้ต้นทุนชีวิต

นการพัฒนาและการดำรงชีวิตที่จริงจัง มั่นคง ไม่สับสน และยั่งยืน

 

ซึ่งเป็นแนวคิดในการพัฒนาฐานทรัพยากร เพื่อตอบสนองแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แล้ว "เงิน" มีไว้ทำอะไร ผมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ รู้แต่ว่าเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยน

แต่ทำไมเราจึงเสพติดกันรุนแรง จนเป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบัน

ใครทราบช่วยบอกที่ครับ