รายงานสดปนแห้ง แจ้งให้ทราบ

 เช้านี้ไม่สามารถรายงานสดได้ครับ เติมพลังแล้วเครือข่ายดีขึ้นขออนุญาตนำเล่าสู่กันฟังต่อครับ

 สร้าง สาน สัมพันธ์ รวมพลังสามประสาน

พรพ สามประสาน

ภาพท่าน ผอ.พรพ กำลังเตรียมให้ทีมงาน ลิขิต Picture

พรพ สามประสาน

 ภาพ ทีมงาน "จิตอาสา" พาสร้างสรรค์ รวมพลัง สามประสาน ใครเป็นใครลองดูครับ

พรพ สามประสาน

ภาพ ทีมงาน พรพ ท่าน ผอ.อนุวัฒน์ เดินนำหน้า ผช.นก

พรพ สามประสาน

รองพัชรี กำลังเดินกลับเข้าห้อง เรียนรู้

พรพ สามประสาน

ภาพ บรรยากาศการนั่งเป็นกลุ่ม รวมทีมระหว่างที่ปรึกษา วิทยากร ผู้เยี่ยมสำรวจ เป็นองค์การเรียนรู้ กู่สร้างสรรค์

JJ2007