บันทึกไว้สอนตน

 

1 .  ถ้าเราปรารถนาจะเห็นความแท้จริงในบางครั้งจงอย่าได้ยึดถือความเห็นที่คล้อยตามหรือความเห็นที่ขัดแย้ง

2 .  ในบางครั้งเราอย่าทำท้องฟ้าให้เล็กลงโดยการมองลอดช่องนิ้วมือของตนเองเลย

 

3 .  เป็นธรรมดาของช้างที่ใหญ่โตนั้นต้องเดินตามทางของมันคือจะไม่มาเดินในเส้นทางที่มดแดงใช้เดินนั้นเอง

 

4 .  ถ้าหากดวงอาทิตย์กลับเย็นลงและดวงจันทร์กลับร้อนขึ้นสักเท่าใด  ความชั่วก็ไม่อาจทำลายสัจจะได้

 

5 .  ความเห็นแก่ตัวเป็นรากเหง้าของความชั่วทั้งหลายและการตัดความเห็นแก่ตัวจึงเป็นแนวทางของอนัตตาในพุทธศาสนา

6 .  คุณครูคือผู้สอนและผู้ดูแลความประพฤติดีหรือชั่วของลูกศึษย์จึงเป็นผู้ที่ลูกศิษย์ควรให้ความเคารพและเอื้อเฟื้อ

 

7 .  คุณครูจะไม่มีวันสอนได้ดีจริงหากคุณครูเองไม่ศึกษาเรียนรู้อยู่เสมอ

 

8 .  จุดหมายของการศึกษาโดยแท้จริงแล้วคือการทำให้มนุษย์เป็นหนึ่งเดียวกับสัจจะ

 

9 .  ความล้มเหลวไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัว  แต่ความน่ากลัวนั้นคือการไม่เรียนรู้ถึงความล้มเหลวต่างหากเล่า

ด้วยความปรารถนาดี

 

จาก...umi