จากการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในห้วข้อ "ชวนคิด ชวนดู เรียนรู้ KM" รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 9 ม.ค.50 ซึ่งได้เล่าในบันทึกฉบับที่แล้ว ดิฉันได้สัญญากับท่านวิทยากรคืออาจารย์ประพนธ์ว่าหลังจากการอบรมแล้วจะกลับไปทำอะไรบ้างที่หน่วยงาน  ยังไม่ลืมสัญญาคะ กลับไปได้ไปหารือกับทีมงานว่าเราจะมาเริ่มจุดประกายเรื่อง KM กันใหม่ดีไหม หลังจากที่ได้พยายามมา 1 ปี ในปี 49  แต่ไม่เจริญงอกงามที่ห้องสมุดคะ ค่อย ๆ เหี่ยวจนเกีอบจะเฉาตายในที่สุด ส่วนหนึ่งเป็นเพราะดิฉันเองไม่ได้ทุ่มเทและติดตามเรื่องนี้มากนัก ไม่ได้ทำด้วยใจเพียงแต่เป็นนโยบายของมหาวิทยาลัย ที่สำคัญคือเป็น KPIs ตัวหนึ่งของห้องสมุด ขอให้มีก็พอแล้ว การทำ KM ของห้องสมุดที่ผ่านมาจึงไม่มีเจ้าภาพที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนอย่างจริงจังคะ เป็นเพียงการขอความช่วยเหลือจากทีมงานว่าช่วยทำเรื่องนี้ด้วยเท่านั้นเอง

จากบทเรียนที่ผ่านมา ได้หารือกับทีมงานอีกครั้งว่าเราควรจะเปลี่ยนวิธีใหม่คือหาเจ้าภาพมารับผิดชอบดีไหม วิธีการหาเจ้าภาพจะขออาสาสมัครที่สนใจเรื่องนี้เข้ามาช่วย ไม่บังคับ คือหาแนวร่วมก่อน โดยดิฉันได้ทาบทามคนที่มีคุณสมบัติ และมีบุคลิกที่เหมาะสมมาเป็นคุณอำนวย (คุณสุดา คนสวยห้องสมุด) หลังจากนั้นให้คุณอำนวยไปหาทีมงานมาชุดหนึ่ง  ในเบื้องต้นพยายามให้มีตัวแทนจากทุกกิจกรรมเข้ามามีส่วนร่วม ขณะนี้มีคณะกรรมการที่จะมาช่วยขับเคลื่อน KM  ของห้องสมุดเรียบร้อยแล้วคะ

ทีมงานดูจะสนุก และกระตือรือร้นมาก ได้กำหนดแผนงาน/กิจกรรมสำหรับปี 50 เสร็จแล้ว การกำหนดเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคลากรของห้องสมุดทุกวันอังคารที่ 2 ของเดือน ใช้เวลาประมาณ 1 ชม. เป็นหนึ่งในหลายกิจกรรมที่มีอยู่ในแผน ซึ่งทีมงานได้จัดเป็นครั้งแรกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ในห้วข้อ "เส้นทางสู่ขวัญใจผู้ใช้บริการ"  ดิฉันได้เข้าร่วมด้วย  บรรยากาศดีมากตามที่คุณประไพได้เล่าไว้คะ

ทีมงานทุกคนรับปากว่าปี 50 จะเป็นปีที่ชาวหอสมุดคูณหญิงหลงฯ เริ่มเรียนรู้ KM คงจะไม่สายเกินไป และทีมงานยังรับปากว่าจะช่วยกันรดน้ำ พรวนดินไม่ให้เหี่ยวและเฉาตายคะ ขอเป็นกำลังใจให้ทีมงานและชาวหอสมุดทุกคนคะ และในปีนี้เราคงมีดาวเด่น KM ของห้องสมุดนะคะ มีรางวัลรออยู่คะ "T(uesday) Talk " เป็นวันนัดพบของทุกคนคะ