กิจกรรมการสร้างองค์การเรียนรู้ที่ มมส

 ภาพกิจกรรมจากการสัมมนา KM นำไปสู่ LO ที่ยั่งยืน

มมส

ภาพสาวที่นั่งขวาสุด หน้าตาคุ้นๆ

มมส

โฆษกหนุ่ม แห่ง มมส

มมส

ภาพ กิจกรรมที่ ดร.วรภัทร์ จัดให้ภาคบ่าย

 มมส

 Learning at this moment = Action Learning.

 

JJ2007