วิทยาลัยฯ มีงานเกี่ยวกับเอกสารอีกแล้วค่ะ ... สมศ. จะเข้ามาประเมินอีกแล้วค่ะ .. แต่วิทยาลัยฯ ดีใจมากน๊ะค่ะ พวกเราหายเหนื่อยแล้ว .. เพราะ คิดว่าได้ รับรางวัลพระราชทานน๊ะ Disco Dance