ดิฉันมีความคิดหรือแนวทางคร่าวๆ ต่อการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพเพื่อชุมชน เนื่องจากได้เป็นที่ปรึกษาในหลายโครงการ

แต่ละครั้งก็จะเห็นได้ว่า ความต้องการข้อมูล (information requirements) ที่นักวิจัยทำการเก็บสำรวจมานั้นมีมากมายเหลือเกิน

ทำให้เกิดข้อสงสัยว่า โครงการแต่ละโครงการจะเป็นพัฒนาให้ใช้งานจริงได้มากน้อยแค่ไหน และจะสามารถตอบโจทย์ข้อมูลสุขภาพชุมชนได้เพียงใด

การพัฒนาระบบที่มีประสิทธิภาพ คือ ต้องเป็นการช่วยลดงานผู้ปฏิบัติงานไม่ใช่เป็นการเพิ่มงาน โครงการจะต้องศึกษาให้ชัดเจนว่า ใครเป็นกลุ่มผู้ใช้หลักของระบบ และสามารถใช้ระบบเพื่องานประจำที่ทำได้อย่างไรบ้างนะค่ะ

ดิฉันคิดว่าสิ่งที่ประเทศเราต้องการสำหรับระบบข้อมูลสุขภาพ คือ workflow management system  ค่ะ

โดยมี features ต่างๆ เช่น มีการดึงข้อมูลจากแหล่งกำเนิดมาเป็น text files อัตโนมัติทุกวัน clean data และเก็บลงฐานข้อมูลพร้อมทำการเชื่อมโยง tables ต่างๆ ให้สามารถถูกใช้งานเพื่อหาความสัมพันธ์ของข้อมูลจากแหล่งต่างๆ และ summarize ข้อมูลสำหรับการช่วยในการตัดสินใจแก่ผู้บริหารหรือพนักงานในองค์กรเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพชุมชน หรือ อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ระบบสามารถสร้างและค้นหาความสัมพันธ์ของข้อมูลได้เอง และต้องคำนึงถึงประเด็นอื่นอีกด้วย เช่น ความถี่ในการต้องการใช้ข้อมูล, workflow, คุณภาพข้อมูล และ authorization ในการใช้ข้อมูลชุดต่างๆ เป็นต้นค่ะ

ขออนุญาตแนะนำต่อ สวรส. หรือ หน่วยงานต่างๆ ด้านสุขภาพว่า ควรเน้นการพัฒนาระบบที่เมื่อจบโครงการแล้วสามารถ implement ใช้ได้จริง โดยการเริ่มจาก subsystem ก่อน เช่น ระบบ aggregate ข้อมูล ที่สามารถใช้งานได้จริง ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดค่ะ

และการให้ทุนพัฒนาแต่ละครั้งควรเป็นข้อบังคับให้ทำเป็นระบบแบบ open-source ค่ะ เพื่อที่หน่วยงานหรือชุมชนอื่นสามารถนำไปใช้ได้ด้วย และเป็นการช่วยให้เกิดการร่วมมือกันพัฒนาต่อยอดระบบต่อไปด้วยค่ะ