ตอนเย็นวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๐ เรามีเวลาว่างเกือบ ๑ ชม. จึงเดินไปสำรวจตลาดสดใกล้ๆ โรงแรม มีผักทางใต้น่ากินหลายอย่าง คุณชนิกาซื้อเก็บไว้เอากลับกรุงเทพด้วย

สมาชิกช่วยกันบอกหน่อยว่าเป็นผักอะไร มีประโยชน์อย่างไร เอาไปทำอาหารอะไรได้บ้าง

 

   

 ผัก A

 ผัก B

 

   

 ผัก C

 ผัก D

 

วัลลา ตันตโยทัย