ปีที่ผ่าน ๆ มา ทบทวนงานจัดแสดงนวัตกรรม Innovation นิทรรศการที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมชมคือ นิทรรศการที่เปิดโอกาสให้ผู้ชมนิทรรศการมีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นการถาม-ตอบ การสาธิต  การทดสอบต่าง ๆ   

      และในงาน Innovation 2007 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18-19 ที่ผ่านมานี้เมื่อเดินดูรอบ ๆ งาน แล้วเห็นว่า...คณะหน่วยงานที่มาร่วมแสดงนิทรรศการต่างเพิ่มสีสันการจัดมากขึ้นให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้ชม นิทรรศการที่ไร้ชีวิตแบบที่เอาเนื้อหามาติดบอร์ดไม่มีแม้แต่คนเฝ้ามีจำนวนน้อยลง

  • อย่างคณะพยาบาลศาสตร์ก็มารณรงค์เรื่องกำจัดยุงลาย ก็พากันแต่งชุดเป็นยุงลายสาวยังบินไปมาอย่างน่ารักน่าชังรอบๆงาน

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ก็จัดให้ความรู้ ลงมือปฏิบัติ และแข่งขันการสร้างหุ่นยนต์

  • คณะศิลปกรรมพาปั้นหม้อ และวาดรูป(คลอไปกับเสียงดนตรีไทยที่มีตัวเป็น ๆ มาขับกล่อมเพิ่มความบันเทิงใจ)

และสองบูธหลัง(วิศวกรรมฯและศิลปกรรม)ดันมาอยู่ใกล้กันอีกบรรยากาศจึงเป็นแบบความแตกต่างที่ลงตัวค่ะ