เราๆ ท่านๆ อาจจะเคยสงสัยว่า โลกเรานี้มีคนที่เกินร้อย(ปี)สักกี่คน คณะวิจัยจากบอส
ตัน (Boston-based New England centenarian study) พบว่า มีคนเกินร้อย(ปี)หรือกลุ่ม

”ศตวรรษชน” ประมาณ 100,000 คน คนเหล่านี้ครึ่งหนึ่งอยู่ในสหรัฐฯ (ประมาณ 50,000 คน) คณะศึกษาวิจัยจากแอตแลนต้า (Gerontology project) พบว่า คนทั่วโลกที่มีอายุเกิน 110 ปี (supercentenarians) มีประมาณ 450 คน

นพ.คาร์ล ไอดอฟอร์กล่าวว่า ปัจจัยทางพันธุกรรมมีผลประมาณ 1 ใน 3 ปัจจัยอื่นๆ ได้แก่...

การไม่กินมากเกิน ไม่กินอาหารขยะ ไม่ดื่มแอลกอฮอล์(เหล้า เบียร์ ไวน์...) ไม่ติดยาเสพติด ไม่มีความเครียดมากเกิน จัดการกับความเครียดได้ดี สายใยสัมพันธ์กับครอบครัว และอยู่ในสังคมที่มีครอบครัวใหญ่ ซึ่งมีคนอยู่ด้วยกันหลายรุ่น(ไม่ใช่แค่พ่อแม่ ลูก)

ช่างภาพวารสารมืออาชีพคนหนึ่ง(เจอรี่ ฟรีดแมน)ได้ไปศึกษาคนอายุยืนที่สุดในโลก 50 คนจากสหรัฐฯ อินเดีย สเปน โปรตุเกส เยอรมนี และมองโกเลีย เพื่อศึกษาว่า อะไรที่น่าจะเป็นสาเหตุให้คนเหล่านี้อายุยืน

คนเกินร้อย(ปี)มักจะมีปัจจัย 7 ปัจจัยที่คล้ายๆ กัน คอลัมน์สาระสุขภาพขอนำมาเล่าสู่กันฟัง อย่าลืมว่า การเป็นคนดีน่าจะสำคัญกว่าการมีชีวิตที่ยืนยาว

เว็บไซต์ที่เผยแพร่เรื่องนี้ (www.worldhealth.net) มีข่าวสุขภาพอื่นให้อ่าน ผู้เขียนชื่นชมที่เขายกคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแสดง พระองค์ตรัสว่า “สุขภาพที่ดี ร่างกายที่แข็งแรงเป็นองค์ธรรมหนึ่งในการปฏิบัติธรรมเพื่อมรรค ผล นิพพาน” ขอให้เราๆ ท่านๆ ช่วยกันรักษาสุขภาพไว้จะได้มีโอกาสทำอะไรดีๆ นานหน่อย...

 1. พันธุกรรม:
  คนเกินร้อย(ปี)มากกว่า 50 % มีญาติที่อายุประมาณ 100 ปีหรือมากกว่า เช่น พี่น้อง พ่อแม่ ปู่ย่าตายาย ฯลฯ
 2. ชีวิตลูกทุ่ง:
  คนเกินร้อย(ปี)ส่วนใหญ๋มักจะอยู่นอกเมืองใหญ่ อยู่กับครอบครัวใหญ๋ และมีสายสัมพันธ์กับเพื่อนหรือสังคมติดต่อกันนาน
 3. อาหาร:
  คนเกินร้อย(ปี)กินพืชผักที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงได้แก่ ธัญพืชครบส่วน(เช่น ขนมปังโฮล
  วีต ข้าวกล้อง ไม่ใช่ข้าวขาว ฯลฯ) ผักสด ผลไม้สด พืชตระกูลถั่ว และเมล็ดพืช ส่วนใหญ่จะไม่อ้วน ถ้าเทียบกับการศึกษาในสัตว์พบว่า น่าจะเป็นผลจากการที่กินอาหารพลังงานค่อนข้างต่ำ ทำให้การเผาผลาญอาหารลดลง และขบวนการเสื่อมจากอายุ(ชราภาพ)ช้าลง
 4. ไม่สูบบุหรี่:
  คนเกินร้อย(ปี)เกือบทั้งหมดไม่สูบบุหรี่ เรื่องนี้มีการศึกษาวิจัยในสัตว์พบว่า บุหรี่กับโรคอ้วนทำให้ยีนส่วนปลาย (telomere) ถูกทำลายได้มากขึ้น ทำให้มีโอกาสแก่และตายเร็วมากขึ้น
 5. จัดการความเครียด:
  คนเกินร้อย(ปี)มีวิธีจัดการกับความเครียดได้ดีกว่า เช่น ฝึกสมาธิ สวดมนต์ ฟังเพลง ให้คนอื่นนวด ฯลฯ นอกจากนี้ยังอยู่ในสังคมที่เอื้ออาทร ทำให้ความเครียดไม่สูงเกิน
 6. มองโลกในแง่ดี:
  คนเกินร้อย(ปี)มีอารมณ์ขัน และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เสมอ
 7. ออกกำลังกาย:
  คนเกินร้อย(ปี)ใช้แรงทำงาน หรือออกกำลังกายสม่ำเสมอ ทำให้มีสุขภาพดี

 

แหล่งข้อมูล:

 • ขอขอบคุณ > www.worldhealth.net/p/lessons-from-earth-elders-2005-11-07.html (Home > Anti-aging library > Articles > Longevity and age management > longevity > November 16, 2005 > Lessons from earth’s elders.
 • ขอขอบพระคุณ > โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี + อาจารย์เทวินทร์ อุปนันท์ IT
 • ขอขอบพระคุณ > ศูนย์มะเร็งลำปาง + อาจารย์ ณรงค์ ม่วงตานี และอาจารย์เทพรัตน์ บุณยะประภูติ IT
 • ข้อมูลและการอ้างอิงในบล็อก "บ้านสุขภาพ" มีไว้เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค ไม่ใช่เพื่อการรักษาโรค
 • ท่านที่มีโรคประจำตัวควรปรึกษาหมอที่ดูแลท่านก่อนนำข้อมูลไปใช้
 • นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ > ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๘