กิตติกานต์ 10

โปรแกรม photoshop และ corel draw
เมื่อวาน วันที่ 15 พ.ย. 2548 ได้รับมอบหมายจากพี่เจ้าหน้าที่ในการทำรูปภาพของบุคคลากรในกองการปาเป็นภาพขนาด ขนาด 4rและ 2r โดยใช้โปรแกรม photoshop โดยพี่เจ้าหน้าที่สาธิตวิธีทำให้ผมดูก่อน 1 รอบจากนั้นจึงลงมือทำและนำรูปภาพที่ได้ไปปริ้นที่ร้านหลักสี่พอกลับเข้ามาได้ช่วยเจ้าหน้าที่ทำแผ่นสติกเกอร์ติดปก CD โดยใช้โปรแกรม photoshop และ corel drawร่วมกันทำและได้ปริ้นออกมาเป็นสติกเกอร์จำนวน 10 แผ่นจากนั้นได้ตัดขอบกระดาษเป็นรูปวงกลมและนำไปติดที่แผ่น  CD

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของกิตติกานต์ความเห็น (0)