GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

แจ้งผู้รับผิดชอบงานต่างๆค่ะ

ทบทวนงานกันด้วยนะค่ะ

ในระเบียบวาระอื่น ๆ ของการประชุม นอกจากให้หัวหน้างานในแต่ละแผนกแจ้งมาตรฐานงานของตัวเองแล้ว ให้ผู้ที่รับผิดชอบงาน HA ที่หมอเต้นได้มอบหมายนำงานในส่วนที่ตัวเองรับผิดชอบมาชี้แจงผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบด้วย เพื่อจะได้ทราบโดยทั่วกัน และหาแนวทางการแก้ไขในส่วนที่ยังเป็นปัญหาด้วย
1. งาน IC (ปู)
2.งานประกัน ให้ตัวแทนของคณะกรรมการงานประกันชี้แจงงาน (แดง)
3.การดูแลผู้ป่วยขณะ Admit (ตุ๋ม)
4.ผู้ป่วยส่งต่อ / ขอย้าย/ปฏิเสธการรักษา (อาร์)
5.การทบทวนเหตุการณ์สำคัญ (หนู)
6.การทบทวนความสมบูรณ์ของเวชระเบียน (แตนกับหมอน มาศึกษางานจากพี่ได้แล้ว)
7.งาน 5 ส. (หมอน)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 7368
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

ขอทราบความคืบหน้างาน HA หน่อยครับ