แจ้งตำแหน่งดาวโหลดแผนฯ 9 แก่เพื่อนๆครับ

รับทราบกันด้วยนะครับ
เพื่อนคนใดที่ไม่สามารถดาวโหลดตามตำแหน่งที่อาจารย์บอกมาสามารถดาวโหลดได้ที่ตำแหน่งนี้นะครับ
http://203.157.19.191/index_conclusion_2548.htm
1.  บทสรุปแผนปฏิบัติราชการ  4  ปี ( 2548 - 2551 )  กระทรวงสาธารณสุข    
     Word   |   PDF
2.  คำนำ       Word   |   PDF
3.  กระทรวงสาธารณสุขกับการพัฒนาสุขภาพ ภายใต้แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
      Word   |   PDF
4.  แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2548 –2551) กระทรวงสาธารณสุข     PowerPoint   |   PDF
5.  แผนปฏิบัติฯ  ประเด็น 1 - 3     Word   |   PDF
6.  แผนปฏิบัติฯ  ประเด็น 4 - 5     Word   |   PDF
7.  แผนปฏิบัติฯ  ประเด็น 6 - 7     Word   |   PDF
8.  งบประมาณภารกิจประจำของกระทรวงสาธารณสุข  ปี 2548 - 2551      Excel
9.  แผนปฏิบัติราชการ  4  ปี พ.ศ.2548 – 2551    สป.        Word   |

แหล่งที่มา: http://203.157.19.191/index_conclusion_2548.htm

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูพยาบาลกับการเรียนการสอนความเห็น (0)