ผศ.ดร.นิโรบล กนกสุนทรรัตน์ได้ย่อขนาดรูปแผลที่ใช้ portable vacuum bottle dressing (PVBD) ส่งมาให้ใหม่ทั้งหมดแล้ว ดิฉันจึงขอแสดงให้สมาชิกเห็นกันชัดๆ พร้อมข้อมูลของผู้ป่วย ๒ รายอีกครั้ง

ผู้ป่วยรายที่หนึ่ง เป็น venous ulcer ที่เรื้อรัง ทำท่าจะดีขึ้นแล้วกลับเลวลง กลับไปกลับมานาน ๕ ปี รักษาด้วย PVBD เปลี่ยนแผลทุก ๒ วัน ร่วมกับให้ Bed rest (รักษาแบบผู้ป่วยใน) แผลเปลี่ยนจากรูปที่ ๑ เป็นรูปที่ ๓ ใช้เวลา ๑๒ วัน จึงให้ผู้ป่วยกลับบ้าน ก่อนกลับบ้านปิดด้วย hydrocolloid dressing และพันด้วย short stretch bandage ผู้ป่วยมาพบแพทย์ตามนัดที่ OPD อีก ๒ วันต่อมา พบว่าแผลปิดสนิท

   

 รูป ๑

 
   

 รูป ๒

 รูป ๓

ผู้ป่วยรายที่สอง เป็นแผล open abdomen ซึ่งทำแผลด้วย gauze dressing แผลแฉะมาก ต้องเปลี่ยนแผลและผ้าถุงวันละหลายครั้ง ผู้ป่วยไม่กล้าลุกจากเตียง เมื่อปิดด้วย PVBD แผลไม่เปียกแฉะ ผู้ป่วยกล้าลุกจากเตียง รู้สึกว่าช่วยกระชับแผลเวลาเดิน จึงเดินได้อย่างสะดวก จนแพทย์ให้กลับบ้านได้ในวันรุ่งขึ้น และนัดมาเปลี่ยนแผลสัปดาห์ละ ๒ ครั้ง แผลเปลี่ยนจากรูป ๔ เป็นรูป ๖ ใช้เวลา ๑๐ วัน

     

 รูป ๔

 รูป ๕

 รูป ๖

ขอบคุณอาจารย์นิโรบล โอกาสหน้าคงมีเรื่องเล่าเรื่องการรักษาแผลจากอาจารย์อีกนะคะ

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๘