Contact

ออกอีกแล้ว ใครช่วยได้

  บริหารงานบุคคล  

พุธที่แล้ว 10 มกราคม 2550 มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นสองอย่างที่เกี่ยวเนื่องกัน เรื่องที่หนึ่ง เป็นเรื่องการบริหารจัดการที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าคือ การลาออกของเจ้าหน้าที่ที่จ้างด้วยเงินบำรุงของสถาบัน ส่วนใหญ่ของเจ้าหน้าที่ 8 ใน 11 คนของงานภูมิคุ้มกันไวรัสวิทยา (นักเทคนิคการแพทย์ 3 คน พนักงานห้องทดลอง 2 คน คนงาน 2 คน และเจ้าพนักงานธุรการ 1 คน) รวม 9 คน

 

ดิฉันพบเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นทุก 1 ถึง 2 ปี เมื่อปี 2541 นักเทคนิคการแพทย์ ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงลาออกพร้อมกัน 2 คน คนหนึ่งลาออกไปทำงานโรงพยาบาลเอกชน อีกคนหนึ่งไปเป็นผู้ช่วยนักวิจัย อีกคนหนึ่งไปเป็นลูกจ้างผู้ช่วยนักวิจัยอยู่กับศจ.ธีระวัต เหมมะจุฑา ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งสองให้เหตุผลว่าเงินเดือนน้อย สมัยนั้นเราจ้างด้วยเงินเดือนเท่ากับข้าราชการ ป.ตรีประมาณ 6000 บาทต่อเดือน ที่ใหม่ที่ไปอยู่ทั้งสองจะได้ประมาณ 10000 บาทขึ้นไป และยังมีโอกาสได้เรียนป.โท โดยเฉพาะน้องภัทราได้รับคำชื่นชมและเย้าจาก อาจารย์ธีระวัต ว่ามีน้องแบบนี้เหลืออีกไหม ส่งมาให้บ้างก็ได้ เมื่อมีโอกาสพบกับอาจารย์ในการประชุมวิชาการแห่งหนึ่ง

 

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 73500, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #ความมั่นคง#แรงจูงใจ#ขาดแคลน

Recent Posts 

Comments (0)