กลอนเพราะๆ ขอโทษ ที่ทำผิดไป

ในบางครั้งที่ทำผิด
ให้อภัยสักนิดจะได้ไหม

ในบางครั้งอาจทำผิดไป
อภัยได้ไหมนะคนดี
——–
ในเวลาที่ทำผิด
ฉันนั้นคิดเสมอว่าสายไหม
อยากขอโทษขออภัย
กลับมารักกันได้ไหมนะที่รัก
——–
ฉันรู้ว่าเกินอภัย สิ่งที่ฉันทำไปแค่พลาดพลั้ง
ทั้งที่มีเธอนั้นยัง ไปเพลอพลั้ง ทำให้เธอเสียใจ
——–
กลอนวันนี้อาจไม่เพราะ
ไม่เหมาะบอกรักไปให้ใครเขา

แต่วันนี้ที่ฉันต้องนั่งเศร้า
ก็เพราะเขาคนนั้นไม่อภัย