ในวันนี้ผมได้มีโอกาสได้พูดคุยกับบุคลากรหลายท่านที่เป็นคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งก็ได้รับผิดชอบในหลายๆดัชนีภายในคณะฯ ก็ต่างวิตกกันว่าวันที่ 29 มกราคม ที่ถึงนี้ ที่ทางคณะฯจะมีการจัดให้คณะกรรมการที่ดูแลตัวบ่งชี้ของแต่ละดัชนีขึ้นไป Present ให้บุคลากรได้รับทราบถึงความก้าวหน้าในการเก็บหลักฐานต่างๆ ซึ่งผมก็ยอมรับครับว่าผมก็ค่อนข้างวิตกเหมือนกันครับเพราะก็เป็นครั้งแรกที่ได้เป็นคณะกรรมการในชุดนี้กับเค้าด้วยผมเลยต้องฟิตหน่อยเพราะผมจะพยายามให้เกิดความผิดพลาดในดันีที่ผมรับผิดชอบอยู่ให้น้อยที่สุดครับ และในวันนี้ผมเลยได้ออกแบบสอบถามในความพึงพอใจของผู้มารับบริการในงานธุรการครับ โดยอยู่ในตัวบ่งชี้ข้อที่4 ครับผมได้ปรึกษาหารือกับหลายๆ ท่านในงานนะครับ ในวันนี้ลยมีภาพบรรยากาศมีให้รับชมกันครับ