ข่าวประชาสัมพันธ์ : เวที "เพลินพัฒนาวิชาการ" ครั้งที่ ๑

UraiMan
หัวข้อ "สมองที่เติบโตอย่างแตกต่าง บนเส้นทางของพหุปัญญา"

               โรงเรียนเพลินพัฒนา จะจัดเวทีเพลินพัฒนาวิชาการ ครั้งที่ ๑ หัวข้อ "สมองที่เติบโตอย่างแตกต่าง บนเส้นทางของพหุปัญญา"  ในวันที่ ๒๑ ม.ค.๕๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๓๐ น. ณ หอประชุมชั้น ๔ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร  

              วัตถุประสงค์ของการเสวนาครั้งนี้คือ

             - เพื่อบริการความรู้สู่สังคม

             - เพื่อให้ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ตลอดจนคุณครูและบุคลากรของโรงเรียน  เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการเรียนรู้ของ สมอง และมองเห็นปัญญาอันหลากหลายในตัวเด็กทุกคน

  วิทยากรที่เข้าร่วมประกอบด้วย

-  นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์  ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้

- อ.กรองทอง บุญประคอง ผอ.รร.เพลินพัฒนา

- คุณทนง โชติสรยุทธ์  กรมการผู้จัดการบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

 

สนใจติดต่อประสานงานที่

คุณปราณี เชาว์ชัยพร  ส่วนประมวลความรู้และการสื่อสารองค์กร

โทร. ๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕ ต่อ ๓๑๐๑-๓๑๐๓

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน UraiMan

คำสำคัญ (Tags)#เพลินพัฒนา

หมายเลขบันทึก: 73484, เขียน: 19 Jan 2007 @ 16:25 (), แก้ไข: 02 Jun 2012 @ 14:06 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)