ช่วงเช้าวันศุกร์ที่  19  มกราคม  2550  เข้าทดสอบ เน็ต ว่ายังนิ่งอยู่อีกไหม...

เย็นเมื่อวานผมทดลองเดินทางสายใหม่คือนำรถลอดใต้สะพานเปรมตรงหัวเลี้ยวกลับเมื่อพ้นประตูของสถาบันทักษิณคดีศึกษาแล้วเลี้ยวซ้ายไปสัก 20 เมตร  แล้วเลี้ยวขวาลอดเข้าใต้สะพานเพื่อขึ้นไปถนนใหญ่

ซึ่งช่วงนี้ยังไม่เปิดใช้เป็นทางการเราต้องระวังรถทางตรงที่ลงจากสะพานมาข้อนข้างเร็วไป  โดยเส้นทางนี้ย่อมากแทนที่เราจะข้ามสะพานไปฝั่งโน้นแล้ววกกลับข้ามสะพานผ่านทางเกาะยอมาอีก 

รยะทางเกินกว่า 3  กิโลเมตร  แต่ถ้าเข้าไปลอดใต้สะพานก็แค่ 20 กว่าเมตรเอง  บรรยากาศช่วงเช้าดีเย็นสบายค้อนข้างมีกลิ่นอายแห่งฝนอยู่บ้างครับ