สวัสดีครับ....วันนี้ผมขอรายงานปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าของคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้ทราบ เพราะทางงานอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ดำเนินการคิดคำนวณค่ากระแสไฟฟ้าของคณะสหเวชศาสตร์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผมจำขอรายงานดังนี้ครับ คลิกที่นี้ครับ