ผมผ่านไปที่อำเภอไทรงามแถวเขตติดต่อกับอำเภอเมืองกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2550 ที่ผ่านมา  เห็นพืชชนิดหนึ่งที่ออกดอกและให้ผลผลิต พอถ่ายภาพดอกเห็นว่าสวยงาม เลยนำมาฝากชาวบล็อกได้ดู และช่วยทายหน่อยครับว่า. <p>         …ดอกอะไร?</p><div style="text-align: center"></div><p>วีรยุทธ  สมป่าสัก</p>