ความเห็น 141370

ดอกอะไรเอ่ย

เขียนเมื่อ 

เหมือนดอกฝ้าย....

ไม่แน่ใจ!!!