การประเมินตามสภาพจริง (8)

การเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic Learning) เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสามารถของผู้เรียน ในการประยุกต์ใช้ทักษะที่เรียนรู้มาให้เข้ากับชีวิตจริงและสภาพแวดล้อมที่เป็นบริบท
บันทึกฉบับที่แล้วครูอ้อยเขียนเรื่อง  การวางแผนการสอน  การดำเนินการสอน  และการประเมินคุณภาพของการสอน   ซึ่งท่านผู้อ่านจะหาอ่านได้ที่บันทึกชื่อ  การประเมินตามสภาพจริง (7)   แต่สำหรับบันทึกฉบับนี้  ครูอ้อยก็จะเขียนเรื่องเดิม  คือเรื่อง  การวางแผนการสอน  และการประเมินผล  เป็นกระบวนการที่มีลักษณะเป็นวงจรหมุนเข้าหากันและกัน  การเปลี่ยนที่จุดใดจุดหนึ่ง  จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่จุดใดจุดหนึ่ง    เนื้อหาการสอนมีความสำคัญมากพอที่จะเข้ารวมกับหัวข้อการสอนนี้  แผนการสอนจะต้องถูกเปลี่ยนแปลงให้มีความเหมาะสมกับเนื้อหาที่จะเพิ่มเติมเข้าไปใหม่ด้วย 
การประเมินผลแบบทางเลือกเกิดจากความไม่พึงพอใจต่อการใช้แบบทดสอบมาตรฐานที่มีอยู่อย่างไม่เหมาะสม  ทั้งๆที่การใช้คะแนนจากการทดสอบ  เป็นเพียง  ดัชนีบ่งชี้เพียงตัวเดียวในการตัดสินใจในเรื่องที่มีความสำคัญ  โดยเน้นมากเกินไปในเรื่องทักษะพื้นฐาน  และการท่องจำเนื้อหาที่เรียน
ครูอ้อยจึงหันมาเน้นกระบวนการคิดและการแก้ปัญหา  ที่จะทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ครูอ้อยอยากจะเปลี่ยนแปลงการใช้คะแนนแบบที่เป็นตัวเลขและคะแนนเฉลี่ยที่เป็นเครื่องบ่งชี้ความสำเร็จ  มาเน้น  ในเรื่องความสำเร็จของนักเรียน  ในบรรดาทักษะต่างๆที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต  นั่นคือ  การคิดอย่างไตร่ตรอง  รู้วิธีการวิเคราะห์และแก้ปัญหา  การทำงานร่วมกับกลุ่มอย่างมีประสิทธิผล  รู้จักการตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง  และการประเมินความพยายามในการทำงานของตน 
การประเมินในลักษณะทางเลือกนี้จะไม่นำมาใช้เป็นการเปรียบเทียบ  หรือ  การจัดลำดับนักเรียน  เช่นการใช้แบบทดสอบมาตรฐาน  แต่เป็นการประเมินในลักษณะที่เป็นแนวทางเลือกที่จะมีการเปรียบเทียบความพยายามของนักเรียนกับรูปแบบความดีเยี่ยมต่างๆ  ทีมีความเหมาะสม  โดยอาศัยเกณฑ์  (Criteria)  ที่ได้ถูกสร้างขึ้นมา  เพื่อชี้ให้เห็นถึงรูปแบบการปฏิบัติงานที่ดีเยี่ยม  ปานกลาง  หรือ  ไม่ยอมรับก็ได้ 
นักเรียนจะต้องศึกษาเกณฑ์ต่างๆในรูปแบบของการประเมิน  ก่อนที่จะนำไปตรวจสอบและประเมินการทำงานทั้งของตนเองและเพื่อนร่วมชั้นเรียน   สามารถลดการแข่งขันด้านระดับผลการเรียน  และช่วยให้นักเรียน  เป็นผู้ตัดสินความสามารถในการพยายามทำงานของตนเอง 
ครูอ้อยคงจะขอจบการประเมินทางเลือก  เพียงเท่านี้  ในบันทึกต่อไปครูอ้อยจะเขียนเรื่อง   วิธีการวัดและเครื่องมือวัด  นะคะ  โปรดติดตามค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#การประเมินผล#สุดคะนึง#siriporn#diary#การวัดและประเมินผล#ครูอ้อย#kruooy#โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง.สิงหเสนี)

หมายเลขบันทึก: 73372, เขียน: 19 Jan 2007 @ 03:44 (), แก้ไข: 05 May 2014 @ 15:23 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
  • ทุกวันนี้  ก็ยัง  เน้นกระบวนการคิดอยู่ค่ะ
  • คิดอย่างหลากหลายและคิดแยกแยะ  เท่านั้นก้พอแล้ว

แต่ถ้าคิดอย่างอื่นๆอีกก็ดีค่ะ

เขียนเมื่อ 
การคิดอย่างไตร่ตรอง...เป็นแนวการสอนนักเรียนที่ดี  น่าสนใจ  ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมอีก