โหมโรง

มาเถอะครับ            มาร่วมเดินทางไปกับผม

มาเถอะครับ            มาประสมอารมณ์ฝัน

มาเถอะครับ            มาร่วมเล่าเรื่องราวสารพัน

มาเถอะครับ             มาร่วมกันถ่ายทอดเรื่องราว

           หลายคน..คงเป็นนักเดินทาง ผมก็เป็นคนหนึ่งครับ ที่ชอบเดินทาง จบแล้วจบกัน..สุดท้ายคงลืมเลือนเรื่องราวการเดินทางที่ผ่านไป

           นับจากนี้ไป  เรื่องราวของผม นักเดินทางมือใหม่ หัดบันทึก  จะจรดนิ้วบนแป้นพิมพ์  บันทึกเรื่องราวการเดินทางในสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  ทั้งในอดีต  ปัจจุบัน  และอนาคต

            ขอบคุณ GotoKnow ที่มีพื้นที่ให้บันทึกเรื่องราวการเดินทางของผมสู่สากลในโอกาสต่อๆ ไป

            แล้วมาติดตามกันว่า สถานที่แรกที่จะบันทึก คือที่ใด?.......