15-1-50

วันจันทร์นี้ดิฉันมีโอกาสคุยกับคุณจันทราในเรื่องการมอบหมายงาน PMQA      ในปี 49 เอกสารที่ส่งกรมทำโดยคุณสิริพรแต่ในปี 50 ต้องทำอย่างจริงจังค่ะ     ทราบว่าคะแนนประมาณร้อยละ 25 ทำให้ทีมที่ถูกส่งไปเรียนกลับมามีสีหน้าเศร้าหมองที่รู้สึกว่าศึกทั้งนี้ใหญ่หลวงนัก     ผอ . จะปล่อยให้เราทำไปคนเดียวหรือเปล่านะ      ดิฉันรีบปลอบใจและนำเข้าประชุมกรรมการบริหาร       ทุกคนมาช่วยกันกำหนดที่จะให้มีหัวหน้าทีมและเลขา       หลังจากมองขวามองซ้ายคุณหมอศิริวรรณประธานพัฒนาคุณภาพรีบเสนอไอเดียว่าผู้อำนวยการควรรับเป็นประธานทั้งสองหัวข้อหลักและหาเลขาโดยให้กลุ่มการพยาบาลมาช่วยเป็นเลขาค่ะ     เราได้ประธานและเลขาที่จะทำให้ผู้ที่รู้สึกว่าจะถูกให้ทำงานคนเดียวยิ้มมากขึ้นค่ะ       เราต้องมาคุยกันอีกหลายครั้งโดยทุกคนต้องไปอ่านตำรา      ช่วยกันประเมินและเชิญอาจารย์มาช่วยนำทางค่ะและส่งกรมให้ทันเวลา