17-1-50

วันนี้ดิฉันมีการประชุมของโครงการ TUC โดยเราเริ่มการประชุมแบบใหม่         โดยใช้การเตรียมข้อมูลโดยคุณนกให้พร้อมขึ้นฉายให้ดูไว้    หลังจากมีการคุยกันแล้วเราก็สรุปบันทึกในการประชุมออกมา     หนูเล็กทิพาภรณ์เป็นคนสรุปและพิมพ์ให้      หลังจากมีการติดตามงานเดิมเรามีการคุยกันถึงเรื่องที่มีคนอยากได้ความรู้เพิ่มขึ้นในงาน STI with HIV  ดิฉันให้เชิญทางกลุ่มโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มาช่วยในเรื่ององค์ความรู้    โดยให้มีการ sharing    เรามีการทำ BAR ก่อนสอน   หลังสอนแล้วจะทำ AAR   หมอนภาถามว่าถ้า AAR แล้วมีคนได้ความรู้เต็มตามที่คาดแค่  25% แปลว่าอะไร        ต้องทำอะไรต่อ       ดิฉันได้แจ้งให้ทราบตามตำราที่อาจารย์จากสคส สอนไว้ค่ะ     ลองตอบหมอนภาหน่อยนะคะก็จะได้ช่วยกัน ลปรร ค่ะ