ได้รับคำแนะนำจากเพื่อน "รตนญาณ" ในการเปิด Blog และเข้าไปเยี่ยมชมบันทึกของหลายๆ คน

มันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มาก  และเพิ่งค้นพบว่ามีพื้นที่มากมายให้หลายคน หลายความคิด มารวมอยู่ในที่ๆ เดียวกัน

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นสิ่งที่ดี เพราะคนเราไม่ได้อยู่คนเดียวในสังคม  ยังต้องการกระจกส่องตนเอง เพื่อสะท้อนตัวตนและความเป็นจริง

ยินดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกท่าน...ครับผม