ในระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2550 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานใหญ่ 2 งานพร้อมกัน ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก แต่แยกกันอยู่คนละชั้น (ศูนย์ประชุมมี 2 ชั้น)....

  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">งานนิทรรศการตลาดนัดอุดมศึกษา ครั้งที่ 11 จัดโดย สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการเป็น……..งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม 2550 จัดโดยศูนย์บริการวิชาการ </p>  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ในปีที่ผ่านๆมา 2 งานนี้ถึงแม้จะจัดในวันเดียวกัน สถานที่เดียวกัน แต่การเปิดงาน ต่างคนต่างเปิด….ในปีนี้ ทั้งสองงานมีความเห็นร่วมกันว่า น่าจะบูรณาการ จัดพิธีเปิดร่วมกัน…..การประสานงานระหว่าง 2 หน่วยงานจึงเกิดขึ้น….โดยจัดการประชุมแบ่งงาน แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ…แม้จึงมีขลุกขลักบ้าง…เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่เกิดการบูรณาการ 2 หน่วยงาน เพื่อทำงานใหญ่ร่วมกัน………….แต่ทุกอย่างก็เรียบร้อย…เปิดงานได้สำเร็จ</p>  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ในพิธีเปิด มีการแสดงของวงดุริยางค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น และวงเมโลเดียน D-KKU มาร์ทชิ่งแบนด์ ของโรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้รับรางวัลการแสดงมาหลายรางวัล….เป็นการแสดงของนักเรียนอนุบาลตัวน้อยๆ น่ารักมากๆๆๆ ….</p>  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ท่ารองอธิการฝ่ายกิจการพิเศษเป็นผู้กล่าวรายงาน…ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิด….หลังพิธีเปิดท่านรองผู้ว่าราชการเดินเยี่ยมชมงานทั้งสองงาน…..แล้วจะมีภาพมาฝากในบันทึกต่อไปค่ะ……</p><p>  </p><p> </p><p> </p><p> </p>