จากงานเขียนของคุณจตุพรที่อ้างถึงหลุมดำทางความคิดในการพัฒนาประเทศที่มีต้นคิดโดยนายแพทย์ ประเวศ วสี ราษฎรอาวุโส ว่า ทฤษฎีหลุมดำ นั้นผูกพันกับการระเบิดครั้งยิ่งใหญ่ (Big Bang) อย่างตรงกันข้าม แต่ต่อเนื่องกัน 

เพราะ เมื่อมีการรวบรวมปัญหาหรือพลังงานมากๆเข้า ก็จะทำให้เกิดปฏิกิริยาย้อนกลับ คือการ ระเบิดออก

 ยิ่งสะสมมาก ยิ่งระเบิดอย่างรุนแรง  

หลุมดำ ( Black hole) นั้นเป็นข้อสรุปของนักวิทยาศาสตร์ที่เฝ้าสังเกตว่า มีศูนย์กลางของจักรวาลอยู่จุดหนึ่งที่มองไม่เห็นอะไร เพราะเมื่อสิ่งใดๆ ผ่านเข้าไป จะถูกดูดเข้าไปรวมกัน จนไม่สามารถจะมีอะไรสะท้อนออกมาให้เห็นได้ จนทำให้มองเห็นเป็นหลุมดำ  

ในทางระบบนิเวศของโลกนั้นก็มีการสะสมปัญหา ในรูปแบบเดียวกับหลุมดำ มีการเกาะเกี่ยวกันของปัญหาทางสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม

ทำให้มองไม่ออกว่า จะมีทางออกไปในทางใด เพราะ มืดแปดด้าน

พอๆกับหลุมดำ

 

ผู้มีศักยภาพระดับ คุณภาพคับแก้ว ที่คัดสรร กลั่นกรองกันเข้าไปทำงานในการแก้ไขปัญหาทุกระดับของประเทศ และของโลก ก็ไม่สนใจที่จะแก้ หรือแม้แต่จะพยายามจะถอดสายชนวนระเบิดนี้

มีแต่สั่งสมปัญหาให้มากขึ้น ทุกๆวัน   

การแก้ ก็มักมองเฉพาะปัญหาแคบๆ หน้าบ้านของตนเอง

และทุกคนดูเหมือนจะมีข้อจำกัดไปหมด ไม่มีใครมีเวลา และทรัพยากรมากพอ ที่จะคิดเพื่อการแก้ไขปัญหาในระยะยาว  

เป็นผลให้มีการสะสมปัญหาทุกๆด้านอย่างต่อเนื่อง ทางสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม  

จนน่ากลัวว่าจะต้องเกิดการระเบิดแบบ บิกแบง จนทำให้เกิด กลุ่มดาวใหญ่น้อยไปทั่วทั้งจักรวาล  

การระเบิดของศูนย์กลางจักรวาลทำให้เกิดดาว และกลุ่มดาวเป็นหมื่นๆ กลุ่ม เป็นล้านๆ ดวง รวมทั้งทางช้างเผือกและสุริยจักรวาลที่เราอาศัยอยู่นี้  

เมื่อมองกลับมาในปัญหาของโลก ตามที่ท่านราษฎรอาวุโสได้สาธยายไว้แล้วนั้น   อาจจะเกิดการระเบิดจากการสะสมปัญหาทางสังคม เศรษฐกิจ และระบบนิเวศ

 แบบเดียวกับการเกิด "บิกแบง" ในดาว "คริพตัน" ที่เป็นที่เกิดของ "ซูเปอร์แมน" ก่อนจะหนีมาอยู่ในโลก  

หนังเรื่องซุเปอร์แมนนั้น ได้พยายามสอนคนในโลก โดยถ่ายแนวคิดมาจากท่า อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ในเรื่อง ทฤษฎีสัมพันธภาพ ของสะสาร และพลังงาน

E =m.Cกำลังสอง

แต่คนส่วนใหญ่ก็คงไม่กลัว และไม่คิดต่อ ว่าควรจะเอาบทเรียนจากหนังเรื่องนี้มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาความคิดด้านใดบ้าง

ผมจึงขอเดินตามความคิดของท่านหมอประเวศ ครับ

แล้วถ้าเกิด "บิกแบง" จริงๆ จะเกิดอะไรขึ้นมาบ้าง   สิ่งเหล่านี้เกินกว่าระดับสมองเต่า ปัญญาหางอึ่งอย่างผมจะคิดออก

วานท่านผู้รู้ ผู้ทรงคุณวุฒิช่วยตอบให้ด้วยครับ

 เผื่อเราจะได้เตรียมตัวรองรับสถานการณ์และปัญหาได้อย่างถูกต้อง

และอาจมีความหวังดีๆ   ที่อาจรอได้วันดีๆที่อาจเกิดขึ้นหลังจากการระเบิดของหลุมดำทางความคิด อย่างต่อเนื่องกับระบบอื่นๆ ไปพร้อมๆกัน  

เราจะมีอะไรดีๆ เกิดขึ้นบ้างครับ

ผมจะพยายามทำบุญไว้รอเกิดดูผลในชาติหน้า ที่ไม่ทราบอีกสักกี่ชาติจึงจะเห็นผล  

ขอให้ประเทศชาติ และโลกจงเจริญครับ