งาน UKM ครั้งที่ 9  กำหนดจัดในวันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2550 นี้แน่นอน  กำหนดการเป็นไปตามที่ท่าน JJ เสนอ และขอความเห็นเพิ่มเติม  อาจมีการปรับได้บ้าง  แต่โดยสาระสำคัญคือ  การ ลปรร. ระหว่างนักวิจัยของศูนย์วิจัย (คุณกิจ)  1 ห้อง  และอีก 1 ห้องเป็นกิจกรรมสำหรับ การ ลปรร งาน UKM ที่ผ่านมาครั้งต่างๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและปฏิบัติงานโดยตรง  สถานที่จัดคือ โรงแรมโฆษะ  อาจมีข้อจำกัดบ้างแต่  น่าจะดำเนินการไปได้  ในส่วนของมข. จะพยายามเชิญ คุณกิจ ที่มีผลงานและประสบการณ์ตรงมาให้มากและหลากหลาย  โดยเน้นสาระสำคัญเป็นหลัก  ตามที่ท่านอาจารย์หมอวิจารณ์ เสนอแนะไว้  และขอขอบคุณ ดร.วิบูลย์ จาก ม.นเรศวร ที่เอาใจใส่และประสานงานให้เป็นอย่างดี  ท่านอธิการบดีมข. รับปากว่าจะเข้าร่วมงานอย่างเต็มที่ รวมถึงงานต้อนรับตอนเย็นที่หอศิลปวัฒนธรรม มข. 

คิดถึงผู้ร่วมงานจาก UKM 8  และเชิญชวนมาร่วมงาน UKM 9 โดยพร้อมเพรียงกัน  คิดถึงท่านอาจารย์เสถียร  แป้นเหลือ  เหลือเกิน  อยากให้ช่วยแต่งกลอนให้หน่อย  และอยากพบท่านที่ มข. ด้วย