เมื่อวันที่ ๑๗ ม.ค. ทาง สรส. ได้ประสานงานให้ อบต.วัดดาว (อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี) อบต. หัวไผ่ (อ. เมือง จ.สิงห์บุรี) อบต.บางนางลี่ (อ.ปลายโพงพาง จ.สมุทสงคราม และ อบต.ไร่ส้ม (อ.เมือง จ.เพชรบุรี) มาศึกษาดูงานเรื่องการจัดการศึกษาเด็กเล็กที่ รร.รุ่งอรุณ ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยนายก รองนายก ผอ.โรงเรียน ครูศูนย์เด็กเล็ก และตัวแทนพ่อแม่เด็ก รวมประมาณ ๕๐ คน