พระราชดำรัส
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ภูมิพลอดุลยเดช

"ทำบัญชีให้เห็นว่าสมดุลไม่ขาดทุน  ถ้าทุกคนสามารถที่จะทำให้พอดี
ไม่ขาดทุน  ประเทศชาติไม่ขาดทุนแน่  และประเทศชาติขาดทุนอย่างนี้  ไม่ขาดทุน  อยู่รอด ข้อสำคัญเป็นอย่างนี้  ที่ว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ว่าพอเพียงในการบริโภคแต่ให้พอเพียงในการมีชีวิตอยู่  บางคนก็อาจจะรวยได้ทีเดียว"
          วันนี้ที่โรงเรียนมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์จังหวัดมาให้ความรู้แก่ครู และนักเรียนทั้งโรงเรียน โดยนำการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ในครัวเรือนมาเผยแพร่และมอบเอกสารให้ทุกคนไปจัดทำ  ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากทีเดียวและยังสนองต่อพระราชดำรัสของพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ที่มีพระราชประสงค์ให้ราษฎร จัดทำบัญชี เพื่อรู้รายรับ รายจ่ายของตนเอง
จะได้รู้จักพอเพียงในการดำเนินชีวิต  อยู่อย่างไรถึงจะพอเพียง
รูปภาพกิจกรรม

    เตรียมพร้อมรับการอบรม
 ผู้อำนวยการโรงเรียนเปิดการอบรม
วิทยากรคุณหนูเพียร มูลอัต
 คุณครูเข้าร่วมด้วยความสนใจ
ถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐาน