ผู้เขียนถูกถามเรื่องโครงงานภาษาอังกฤษและ English Campมากเป็นพิเศษ ที่ คลิก  มีชาว gotoknow เข้าช่วยเสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์มาก เลยทำตามคำแนะนำทุกๆท่าน  โดยเอามารวมกันจะได้หาง่ายๆ ใครถามก็ให้ไปดูได้เลย ยังมีเรื่องโครงงานและงานวิจัยอีก วันนี้ขอรวมเรื่อง English Camp ก่อนนะครับ  

 

  http://gotoknow.org/blog/yahoo/23041

   English camp

  http://gotoknow.org/blog/yahoo/28339

  เพลง English Camp

  http://gotoknow.org/blog/yahoo/28058

  เกม Bird in the nest

 http://gotoknow.org/blog/yahoo/27252

  เกม collecting money

  http://gotoknow.org/blog/yahoo/25173 

  เกมต่อคำ  

 

   http://gotoknow.org/blog/yahoo/36018

   English camp activities  

       การเอาบันทึกมารวมกันก็ดี หาได้ง่าย ตอนนี้พยายามรวมเรื่องที่คนถาม มากที่สุดก่อนนะครับ เมื่อเช้ามาอีกสองราย เป็นการ  โทรศัพท์  ขอบคุณทุกท่านที่มีจิตอาสาจะช่วยผู้เขียน(กำลังรวมข้อมูลกิจกรรมทั้งหมดมาไว้ใน gotoknow) ขอบคุณทุกๆคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ ถ้าไม่ทำแบบนี้ผู้เขียนไม่มีเวลาเขียนบันทึกแน่ครับ แค่ตอบอย่างเดียวก็แย่แล้ว ที่แหละครับ มหัศจรรย์แห่ง gotoknow ที่มีความเป็นกัลยาณมิตรแค่ค้นจาก google ก็ได้แล้ว ท่านมีความคิดอย่างไรกับ gotoknow บ้างครับ

     

         Operator