รายงานสดการประกวดและแสดงบนเวที

 ผ้าไทยเป็นจุดเน้นของงานในปี ๒๕๕๐

วิจิตรผ้าไทย

การแสดงผ้าไทยยุคต่างๆ ชาติพันธ์ของชาวไทย

รองนางสาวไทย

อดีตรองนางสาวไทยปี ๒๕๔๗ ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาร่วมแสดงด้วยครับ

วิจิตรผ้าไทย

ประกวด "วิจิตรผ้าไทยร่วมสมัยสู่สากล" ชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าศิริวรรณวรีนารีรัตน์

JJ2007