เมื่อคนเรากินของแสลง ผิดสำแดงเข้าร่างกาย เมื่อร่างกายรับไม่ได้ ก็จะอาเจียน หรือ อ้วก ออกมา

ไม่มีใครอยากอาเจียน แต่อาการที่ปรากฏทำให้คนเราได้เกร็ดชีวิตที่น่าคิดจากอาเจียน ที่กองอยู่ตรงหน้า....

หาเกร็ดชีวิตจากของที่ไม่ต้องการ ???

1. ไม่มีใครอยากอาเจียน แต่คนหลายคนไม่ระมัดระวังในการเลือกสรรอาหารที่เข้าสู่ร่างกาย

2. หลายครั้งในชีวิต คนเรามักกินของที่ผิดสำแดงเข้าสู่ร่างกาย ไม่เฉพาะอาหารเท่านั้น คนเรามักจะนำสิ่งที่ไร้ประโยชน์ เข้ามาสู่ชีวิตของเราอยู่เสมอ

3.อาหารมีหลายเมนูให้เลือกมากมาย บางคนเลือกตามปาก แม้จะทำให้เกิดการอาเจียนในเวลาต่อมา แสดงให้เห็นว่า คนเราไม่ได้เลือกรับประทานอาหารที่ดีที่สุดสำหรับร่างกายของเราเสมอไป

4. อาหารที่กินเข้าไป แล้วผิดสำแดง ร่างกายจะแสดงอาการผิดปกติออกมา จนเกิดอาเจียนออกทางปาก เพื่อขับสิ่งที่ไม่เหมาะสมออกจากร่างกายทันที ....มีหลายสิ่งในชีวิตคน ที่ไม่มีประโยชน์และไม่เหมาะสมกับตัวเรา ถ้าอาเจียนสิ่งเหล่านั้นออกจากชีวิตของเราได้ ชีวิตแต่ละคนคงจะดีขึ้นเรื่อยๆ.... แต่ความจริง ไม่ได้เป็นเช่นนั้น

5. เมื่อร่างกายเกิดอาการผิดปกติ อาเจียนออกมา เป็นช่วงเวลาที่ทำให้เราได้ทบทวนถึงช่วงเวลาที่ผ่านมาว่า เรากินอะไรเข้าไปจนเกิดอาเจียนออกมา ถ้าไม่เกิดเหตุผิดปกติ หลายคนจะไม่มีทบทวน ตัวเองมากนัก

6.ก่อนอาเจียน หลายคนอึดอัด อยู่ในสภาวะที่ทรมาน เมื่ออาเจียนออกมาแล้ว เริ่มรู้สึกดีขึ้นเป็นลำดับ หากคนเราอาเจียนสิ่งที่ไม่มีประโยชน์, สิ่งที่ถ่วงความเจริญก้าวหน้าของชีวิตออกมาได้ทุกวัน ชีวิตของหลายคนย่อมจะดีขึ้นทุกวัน

7. หลายคนพยายามทำตัวฝืนธรรมชาติ พยายามเอาชนะธรรมชาติ แต่การปล่อยให้ทุกสิ่งเป็นไปตามธรรมชาติเสียบ้าง ชีวิตคงจะสบายและยุ่งยากน้อยลง เพราะธรรมชาติมีรูปแบบ ขั้นตอนต่างๆในการทำให้แต่ละสิ่งดำเนินไปตามครรลองที่ควรจะเป็น

ดังนั้น เมื่อต้อง อ้วก...อาเจียน ก็ทำตามความต้องการของร่างกายให้เต็มที่ เพื่อขจัดของเสียออกจากร่างกายโดยเร็ว