หยิบมาจากบทความเกี่ยวกับ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ นักวิชาการด้านไอทีในหนังสือเล่มหนึ่ง ซึ่งกล่าวว่า

เป้าหมายที่วางไว้ คือ การทำวงกลม 3 วงในชีวิตให้สมดุล

วงกลมที่ 1 คือ ครอบครัว
วงกลมที่ 2 คือ องค์กร
วงกลมที่ 3 คือ ประเทศชาติ

หมายถึง การมีครอบครัวที่ดีและอบอุ่น เมื่อทำงานให้กับหน่วยงาน หรือองค์กรใดก็ต้องทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถ และต้องรู้จักทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติด้วย