การสะท้อนกิจกรรมสร้างความรู้ของอาจารย์รังสรรค์ เพ็งนู

  ติดต่อ

  ความรู้อาจไม่ใช่ความจริงก็ได้ ความรู้บางเรื่องก็เป็นกิเลส เพราะมนุษย์คุมสติไม่ได้   
     วันที่ 15 ม.ค. อาจารย์รังสรรค์  เพ็งนู ซึ่งผมถือว่าเป็นนักคิด นักศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่ๆตัวยงคนหนึ่งของวงการศึกษาไทยที่ผมยอมรับ หนังสือ ตำรา อะไรดีดีจากทั่วโลกที่ออกมาใหม่ๆ หลายๆสาขาไม่เคยรอดสายตาจากอาจารย์รังสรรค์ได้ เขาจึงมีข้อมูลมากมายในการนำมาคิด  นำมาบูรณาการได้อย่างน่าเชื่อถืออย่างยิ่ง
       นวัตกรรมในกระทรวงศึกษาธิการหลายเรื่อง เกิดจากฐานความรู้/ความคิดของอาจารย์รังสรรค์คนนี้ที่มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลังในการนำมาประยุกต์เผยแพร่  เช่น ยุทธศาสตร์ของโรงเรียนในฝัน การสืบค้นองค์ความรู้จาก INTERNET  การดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นต้น
       หลายคนอาจจะมองว่าอาจารย์รังสรรค์คิดไม่เหมือนชาวบ้าน แต่ก็อยากฟังความคิดของเขา
      ลองฟังความคิดเขาในการพูดวันนั้นสักเรื่องสองเรื่องซิครับ...
       อาจารย์รังสรรค์บอกว่า...  ระบบโรงเรียนของเราเปลี่ยนยาก  มันเป็นวัฒนธรรมแบบสายพานที่สืบทอดมายาวนาน เช่น มีครูใหญ่ มีครู มีนักเรียน เช้าขึ้นมาก็เข้าแถวเคารพธงชาติ  สวดมนต์ อบรมหน้าเสาธง  เดินเข้าห้อง  ครูประจำชั้นเข้ามาอบรม  แล้วนักเรียนก็เริ่มเข้าเรียนตามตารางสอนในห้องสี่เหลี่ยมแคบๆที่มีครูแต่ละวิชาผลัดกันมาสอน  เลิกเรียนก็กลับบ้าน ฯลฯ
       ที่จริงโดยตัวโรงเรียนเองไม่เคยเปลี่ยนแปลง  แต่ที่มีเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเพราะคนข้างนอกมาทำให้เปลี่ยนเปลง (แบบยัดเยียด/แบบคุณพ่อรู้ดี) ที่ยอมรับเข้ามาก็เพื่อความปลอดภัยของตนเอง  หนักเข้าก็ไม่เป็นตัวของตัวเอง  ที่จริง KM เข้ามาเพราะระบบแข่งขันทางธุรกิจ  จึงค่อนข้างขัดกับระบบสายพานของโรงเรียนที่เป็นอยู่เดิม
      อาจารย์รังสรรค์บอกว่า ความรู้เกิดได้ 3 ทาง คือ
            1.สภาวะ   (คล้ายกับพัฒนาการของคน)
            2.พัฒนาการ  (เทียบกับ  สัญญา/ทิฐิ/ปัญญา)
            3.กิจกรรมสร้างความรู้ของมนุษย์ (รู้จากการฟัง/ดู/อ่าน) ได้แก่
                 3.1 organization
                 3.2 techno - centric (ปัจจุบันเร่งอัตราเร็วมาก)
                 3.3 ecological (เช่น ภูมิปัญญา แหล่งเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฯลฯซึ่งเป็นสิ่งปรารถนามาก)
                 3.4 combinatory
            อาจารย์รังสรรค์กล่าวทิ้งท้ายว่า  ความรู้อาจไม่ใช่ความจริงก็ได้  ความรู้บางเรื่องก็เป็นกิเลส เพราะมนุษย์คุมสติไม่ได้ 
           เรามักจะ coppy & coppy ไปเรื่อยๆจนขาดสติ ...
                

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธเนศ ขำเกิด

หมายเลขบันทึก: 73276, เขียน: , แก้ไข, 2012-03-26 22:47:36+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #km#ผู้นำการเปลี่ยนแปลง#เทคนิคการนิเทศการศึกษา#เทคนิคการจัดการเรียนรู้ของครู

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)